top of page

Stap 4. Uitvoeren: "Hoe vind ik mijn antwoorden?"

In deze fase ga je het onderzoek(je) uitvoeren zoals je dat hebt bedacht. Je gaat in deze stap antwoorden vinden op jouw bedachte vragen. De docent zal je hierbij op weg helpen. In deze fase is het belangrijk dat je kijkt, luistert, voelt en denkt. Je noteert de belangrijkste uitkomsten en gaat tussendoor ordenen en informatie vergelijken.

Activiteiten:

 - Zorg ervoor dat je alle bronnen goed leest en bestudeert.

 - Zorg ervoor dat je de informatie die je hebt met elkaar vergelijkt.

 - Zorg ervoor dat je de antwoorden die je hebt gevonden op je vragen opschrijft.

 - Zorg ervoor dat je de uitkomsten ordent en verwerkt in het verslag.

 - Zorg ervoor dat je taalniveau op orde is.

Doelen:

  • Je kunt de bronnen goed lezen en bestuderen.

  • Je kunt de informatie die je hebt met elkaar vergelijken.

  • Je kunt antwoorden vinden op je vragen.

  • Je kunt de antwoorden benoemen op je vragen.

  • Je kunt de uitkomsten ordenen.

  • Je kunt de uitkomsten in het verslag verwerken.

  • Je kunt de gevraagde taal voor de eindtaak op het juiste niveau gebruiken.

Toepassen/tips:

Je houdt alle stappen en doelen bij via een logboek/online document.

Zorg ervoor dat je tussenfeedback hebt ontvangen van je docent en klasgenoten (a.d.h.v. dit peerfeedbackformulier).

bottom of page