top of page

De kritische en onderzoekende houding stimuleren

Inleiding

In dit gedeelte vindt u de handleiding waarin uitgelegd staat hoe u de kritische en onderzoekende houding van leerlingen kunt stimuleren. De handleiding geeft inzicht in de rol van de docent binnen de cyclus van KriTiCO en hoe er, bijvoorbeeld, feedback gegeven kan worden. Deze handleiding is voortgekomen uit een literatuur- en inventarisatieonderzoek naar de rol van de kritische en onderzoekende houding in de vreemdetaalverwerving op de middelbare school. Het onderzoek werd uitgevoerd op de O.R.S. Lek en Linge voor mijn masterscriptie aan de Universiteit Utrecht.

Achtergrond van het onderzoek en de totstandkoming van de handleiding

Uit het onderzoek is gebleken dat een kritische en onderzoekende houding tot één van de 21-eeuwse vaardigheden behoort en een betrouwbare voorspeller is van het leersucces in de vreemdetaalverwerving. Een kritische en onderzoekende houding zorgt ervoor dat de kennis en leerstof als belangrijk worden ervaren en zorgt voor het ‘begrijpen van de wereld’. Deze handleiding heeft daarom als doel om moderne vreemde taaldocenten op de middelbare scholen handreikingen te bieden waarmee zij beter in staat deze houding van de leerlingen te stimuleren en hen in het proces te begeleiden. In deze handleiding worden er praktische informatie en 8 praktijktips aangereikt om de intrinsieke motivatie te vergroten. De praktijktips zijn gebaseerd op inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. KriTiCO heeft daarnaast als doel om het vak Spaans relevanter te maken voor het profielwerkstuk. en om leerlingen enthousiaster te maken om een taal- en/of cultuuronderzoek uit te voeren.

Kijk op de volgende pagina's voor informatie over:

       (bovenstaande is wel specifiek voor de les Spaans als MVT)

bottom of page