top of page

Profielwerkstuk

Op de middelbare school in Nederland ben je verplicht om in jouw examenjaar een eindwerkstuk/‘meesterproef’, genaamd profielwerkstuk, te maken. Dit werkstuk moet te maken hebben met ten minste één groot vak van jouw vakkenpakket, waarin je jouw kennis, inzicht en vaardigheden laat zien die van betekenis zijn in jouw profiel (Examenblad). Het profielwerkstuk kan eigenlijk gezien worden als een ‘groot onderzoek’ waarmee je jouw kritische en onderzoekende vaardigheden laat zien.

Een profielwerkstuk is natuurlijk veel meer dan alleen iets schrijven. Voordat je het werkstuk kunt schrijven, ben je eerst druk bezig met je eigen onderzoek. En vaak wordt aangegeven dat leerlingen dit moeilijk vinden of niet weten hoe ze dit precies moeten doen. Als de kritische en onderzoekende houding (die je nodig hebt voor het profielwerkstuk) in de eerdere leerjaren al wordt ontwikkeld, wordt het eigenlijk dus uiteindelijk makkelijker om een onderzoek te starten!

Er wordt daarnaast gemerkt dat het maken van een profielwerkstuk over een taal en/of cultuur weinig wordt gekozen door leerlingen, ook al is er in de afgelopen jaren wel een (lichte) toename te zien is. De taalvakken worden vaak als minder relevant gezien, omdat leerlingen niet goed weten welke onderwerpen er zijn of welke kant zij op kunnen met een taal en/of cultuur. Vaak wordt er bij een taal gedacht aan woorden/zinnen/grammatica, terwijl er talloze andere mogelijkheden zijn (vooral op het gebied van cultuur).

Het stappenplan dat KriTiCO aanbiedt, bevat ook de stappen die uiteindelijk voor het profielwerkstuk gezet moeten worden. Handig dus! Met KriTiCO wordt gehoopt dat er een klassenklimaat gecreëerd wordt waarin het bedenken en beantwoorden van vraagstukken als vanzelfsprekend wordt gezien, en waarin de nieuwsgierige houding ten opzichte van een taal en cultuur wordt gestimuleerd, zodat je uiteindelijk jouw profielwerkstuk ook over een taal en/of cultuur kunt schrijven.

bottom of page