top of page

Stap 7. Verdiepen & toepassen: "Wat heb ik eraan?"

In deze fase ga je kijken wat je eigenlijk aan alle informatie hebt: wanneer en hoe kun je dit gebruiken en/of toepassen in het dagelijkse leven? Je gaat proberen een bredere betekenis, samenhang en context te geven aan jouw onderzoek(je). De docent zal je hierbij op weg helpen.

Activiteiten:

 - Zorg ervoor dat je duidelijk hebt wat jouw oplossingen/antwoorden zijn op het probleem/de vragen.

 - Zorg ervoor dat je weet of je de succescriteria hebt behaald van de eindtaak.  

 - Zorg ervoor dat je weet hoe je de eindtaak moet inleveren.

 - Zorg ervoor dat je erachter komt of je nieuwe vragen hebt, nu je bijna aan het einde bent van het stappenplan.

 - Zorg ervoor dat je weet wat je aan de informatie hebt en antwoord kunt geven op de vraag: “Hoe kan ik dit toepassen in mijn dagelijkse leven?”

Doelen:

  • Je kunt benoemen wat de oplossingen en antwoorden zijn van jouw onderzoek.

  • Je kunt beneoemen of je alle succescriteria en doelen hebt behaald.

  • Je weet hoe je de eindtaak moet inleveren.

  • Je kunt antwoord geven op de vraag: “Wat heb ik aan deze informatie?”

  • Je kunt antwoord geven op de vraag: “Hoe kan ik dit toepassen in mijn dagelijkse leven?”

  • Je realiseert je dat het onderzoek dat je hebt gedaan onderdeel is van een groter geheel.

Toepassen/tip:

Je houdt alle stappen en doelen bij via een logboek/online document.

bottom of page