top of page

Stap 5. Concluderen: "Heb ik mijn antwoorden?"

In deze fase ga je, op basis van je gevonden antwoorden en resultaten, conclusies trekken die leiden tot oplossingen en misschien ook tot vervolgvragen. In het laatste geval voer je de stappen 1 tot en met 4 van KriTiCO opnieuw uit. Je gaat ervoor zorgen dat je niet te veel onnodige informatie benoemt en weet welke informatie belangrijk is voor jouw vragen.

Activiteiten:

 - Zorg ervoor dat je de juiste en nodige informatie op een rijtje hebt.

 - Zorg ervoor dat je jouw antwoorden op je vragen gevonden hebt.

 - Zorg ervoor dat je de conclusie(s) kunt formuleren.

 - Zorg ervoor dat je weet wat je aan deze conclusie(s) hebt.

 - Zorg ervoor dat je taalniveau op orde is.

Doelen:

  • Je kunt de juiste en nodige informatie op een rijtje zetten.

  • Je kunt de antwoorden op je vragen duidelijk formuleren.

  • Je kunt de conclusie op een heldere en beknopte manier formuleren.

  • Je kunt aangeven wat je aan de conclusie(s) hebt.

  • Je kunt de gevraagde taal voor de eindtaak op het juiste niveau gebruiken.

Toepassen/tip:

Je houdt alle stappen en doelen bij via een logboek/online document.

bottom of page